1. Paprika fajták
  2. Katalógus
  3. Rólunk
  4. Kapcsolat / Rendelés
  5. en
    hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Kik vagyunk?

Ez a cég a CAPSICO Hungary Kft. (a továbbiakban "CAPSICO" vagy "mi"). A jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi feldolgozási tevékenységünkre vonatkozik, így az általunk más felekkel együtt végzett személyesadat-feldolgozásra is. A CAPSICO adatkezelő és felelős a CAPSICO által vagy nevében végzett személyesadat-kezelésért.

Ebben a nyilatkozatban részletezzük a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat. Meghatározzuk az általunk kezelt személyes adatok körét, valamint az adatvédelmi irányelveknek való megfelelés és az érintettek jogai érvényesítésének módját.

A nyilatkozat a szerződések alapján, az üzleti partnerektől, a CAPSICO látogatóitól, a honlapunk látogatóitól, a beszállítóktól, a pályázóktól és a CAPSICO egyéb kapcsolataiból származó, általunk feldolgozott adatokra vonatkozik.

A CAPSICO az alábbi célokra használja fel a személyes adatokat:

Kommunikáció. Kapcsolattartási adatait az Önnel való kapcsolatfelvételre használjuk, például termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kérdések céljából. Továbbá arra is, hogy a tájékoztassuk szolgáltatásainkról, reklámjainkról, ajánlatainkról és meghívjuk Önt eseményeinkre. Ha érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt, arra használjuk fel személyes adatait, hogy tájékoztatást küldjünk a CAPSICO cégek és közvetlen üzleti partnerei termékeiről és szolgáltatásairól. Az ilyen tájékoztatást igyekszünk az Ön igényeihez igazítani.

Ügyfélszerzés. CAPSICO megismertetése a lehetséges ügyfelekkel.

Szerződés teljesítése. Ha Ön a CAPSICO ügyfele vagy beszállítója és terméket vagy szolgáltatást rendel a CAPSICO-tól, személyes adatait a megrendelése feldolgozásához használjuk.

Új ügyfél elfogadása. Bizonyos esetekben megvizsgáljuk ügyfeleink, beszállítóink és egyéb kapcsolataink hitelképességét. Ehhez egy külső ügynökséget is felhasználhatunk.

Pályázati eljárás. Személyes adatokat az álláspályázati eljárás során is kezelünk. 

Jogszabályok. Személyes adatait a jogszabályok által előírt esetekben is kezeljük, így például harmadik fél (szellemi tulajdon) jogainak feltételezett megsértése esetén is.

Felügyelet és biztonság. Munkavállalóink és ügyfeleink biztonságának biztosítása és a lopás megelőzése érdekében CAPSICO irodái és telephelyei kamerákkal vannak felszerelve.

Fénykép/videó. A CAPSICO fényképeket és videófelvételeket készít az eseményekről, valamint a beszállítóknál/termesztőknél tett látogatásairól, és ezeket a vizuális anyagokat belegyezésükkel használjuk fel honlapunkon, brossúráinkban és egyéb anyagainkban.

Alkalmazások használata. Bizonyos alkalmazások használatához regisztrálnia kell és be kell lépnie, ilyenkor személyes adatait azonosítási célokra használjuk.

Technikai és statisztikai célok. Annak felméréséhez, hogy CAPSICO honlapja és egyéb alkalmazásai optimális felhasználói tapasztalatot nyújtanak-e. A személyes adatokat az ön által használt webes alkalmazásaink technikai és funkcionális céljaira használjuk. Ezzel az információval kezelhetjük és javíthatjuk a webes alkalmazásaink minőségét.

Marketing elemzések és kutatás. Kapcsolattartási adatait arra használjuk, hogy meghívjuk felmérésekben, ügyfél- és tesztpanelen való részvételre. Adatait általános piackutatásokhoz is felhasználjuk.

Az ön preferenciái. Személyes adatait és preferenciáit arra használjuk, hogy a preferenciái és érdeklődése szerint kialakított ajánlatokat és személyre szabott tájékoztatást adjunk Önnek.

Közvetlen üzletszerzés. Marketing tartalmú e-maileket és CAPSICO-val kapcsolatos reklámokat és/vagy tájékoztatásokat küldünk.

A CAPSICO általi személyesadat-feldolgozás jogalapjai:

Szerződés teljesítése. Személyes adatokat a szerződéskötés és a szerződések teljesítése céljából is kezelünk.

Jogos érdek. Személyes adatokat jogos érdekből kezelünk, például a partnereinknek küldött marketing üzenetek küldése. 

Jogi kötelezettség. Személyes adatait a jogszabályok által előírt esetekben kezeljük.

Hozzájárulás. Abban az esetben kezelünk személyes adatokat, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatai konkrét célból történő kezeléséhez. Ezt a hozzájárulás bármikor visszavonhatja.

A CAPSICO megosztja az ön személyes adatait harmadik felekkel?

Igen, a CAPSICO külső adatfeldolgozókat használ az adatkezelési tevékenységekre, így például tárhely szolgáltatásra, fordításra és egyéb szolgáltatásokra. A CAPSICO megosztja a személyes adatokat, ha az a fenti tájékoztatás, termékek vagy szolgáltatások biztosítása céljából szükségesek. Ezt mindig nagy gondossággal tesszük, és meghozzuk az ön személyes adatai védelmének biztosítása érdekében szükséges szervezeti, technikai és szerződéses intézkedéseket. Amennyiben jogszabály azt előírja, személyes adatait az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátjuk.

Milyen hosszú ideig tároljuk személyes adatait?

A CAPSICO a szükséges időnél hosszabb ideig nem tárolja az ön személyes adatait. Kizárólag a fent leírt azon célok elérése érdekében tartjuk meg személyes adatait, amelyek érdekében az adatait gyűjtöttük. Amennyiben szeretné megtudni egy adott személyes adat célját és megőrzési idejét, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Hogyan gondoskodik a CAPSICO az ön személyes adatainak védelméről?

A CAPSICO megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett a személyes adatok elvesztése és illetéktelen kezelése ellen. E célból a CAPSICO különböző biztonsági technikákat alkalmaz, így például biztonságos szervereket, rendszeresen végrehajtott szoftverfrissítéseket, tűzfalakat, titkosítást, valamint a személyes adatok tárolását szolgáló létesítmények fizikai védelmét.

Az általános adatvédelmi rendelet szerint az érintetteket több jog is megilleti:

Kérdések

Ha a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az capsico@capsico.hu e-mail címen.

Ön jogosult továbbá panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz; az Európai Unióban felveheti a kapcsolatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5

Honlap: www.naih.hu

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosításának napja: 2019. szeptember 30.